SERTIFIOITU LUONNONKOSMETIIKKA


Mitä luonnonkosmetiikka on?

Luonnonkosmetiikan valmistuksessa suositaan luonnonmukaisia raaka-aineita, joiden alkuperä pystytään jäljittämään, lisäksi kasviperäisissä raaka-aineissa suositaan sertifioitua luomulaatua. Uhanalaisia kasveja ei käytetä luonnonkosmetiikkatuotteiden valmistukseen. Geenimuunneltujen raaka-aineiden käyttö on kielletty eikä mineraalipitoisten raaka-aineiden hankkiminen saa tuhota tai saastuttaa ympäristöä.

Synteettisten hajusteiden, öljyjen, rasvojen ja väriaineiden käyttö on kielletty. Kiellettyjä ovat myös silikonit sekä mineraaliöljyt, kuten parafiini ja vaseliini. Eläinrasvat ja proteiinit eivät ole sallittuja, mutta mehiläisvaha ja lanoliini ovat sallittuja. Eläinperäisiä raaka-aineita ei saa käyttää, mikäli raaka-aineiden hankkiminen aiheuttaa eläimelle haittaa.


Luonnonkosmetiikkaa koskee sama lainsäädäntö

Luonnonkosmetiikalle ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä. Sama EU:n kosmetiikka-asetus koskee kaikkia EU-alueen markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita. Tämän lainsäädännön tavoitteena on taata korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu.


Sertifioitu luonnonkosmetiikka ja luonnonkosmetiikan sertifikaatit

Eri järjestöillä on omia luonnonkosmetiikan sertifikaatteja, joiden vaatimuksissa on eroja. Nämä sertifikaatit eivät perustu kosmetiikkalainsäädäntöön, vaan järjestöt itse määrittelevät ehdot sertifikaatin saamiselle. Sertifikaatit ovatkin yritysten vapaaehtoisesti käyttämiä järjestelmiä, joita noudatetaan kosmetiikkalainsäädännön lisäksi.

Sertifioija eli tuotteen valmistajista riippumaton taho tarkastaa tuotteet raaka-aineiden ja valmistusmenetelmien osalta. Sertifikaatti takaa, että tuote täyttää luonnonkosmetiikan kriteerit raaka-aineiden, eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden osalta. Lisäksi sertifikaatti takaa sen, että raaka-aineet ovat käsitelty oikein, tuotteiden valmistusmenetelmät ja tuotantolaitokset ovat eettisiä ja ympäristöystävällisiä sekä pakkaukset ovat kierrätettäviä.

Luonnonkosmetiikalla ei ole yhtä kansainvälistä sertifiointijärjestelmää, vaan sertifikaatit jakautuvat maailmanlaajuisesti eri sertifiointitahojen kesken. Jokaisella taholla on omat sertifiointikriteerinsä, miten tuotteita sertifioidaan.Valikoimamme luonnonkosmetiikan sekä pesuaineiden sertifikaatit


Austria Bio Garantie

Austria Bio Garantie GmbH tarkastuslaitoksen numerolla AT-BIO-301 ja Austria Bio Garantie - Landwirtschaft GmbH (AGB) tarkastuslaitoksen numerolla AT-BIO-302 ovat markkinajohtajia luomutuotteiden tarkastuksessa ja sertifioinnissa koko arvoketjussa Itävallassa. Heidän palveluihinsa ja osaamiseen kuuluu luonnonmukaisten tuotteiden auditiointi ja sertifiointi, lakisääteiset määräykset, yksityiset merkit ja standardit. Austria Bio Garantie on ISO 17065 - akkredditoituja tarkastus- ja sertifiointielimiä. Koko toimintaa valvovat ulkopuoliset akkreditointielimet ja niistä standardeista/ohjeista vastaavat viranomaiset tai merkkien myöntäjät. Valikoimassamme on Austria Bio Garantie-sertifioituja Eliah Sahil luonnonkosmetiikkatuotteita.


COSMOS NATURAL

COSMOS-standardi on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on luoda kaikille yhtenäinen kansainvälinen sertifiointistandardi. COSMOS-standardi jakautuu kahteen tasoon. COSMOS NATURAL ja COSMOS ORGANIC. COSMOS NATURAL-sertifioiduissa tuotteissa luonnonmukaisesti viljeltyjä ainesosia ei tarvitse olla, mutta käytettyjen aineiden tulee silti olla luonnollisia, kuten vettä, suoloja ja savea.

Valikoimassamme on COSMOS NATURAL-sertifioituja Speick luonnonkosmetiikkatuotteita.


Cruelty free

Sertifikaatti edellyttää, että tuotteita ei ole testattu eläimillä.

Valikoimassamme on Cruelty free-sertifioituja Provida Organics luonnonkosmetiikkatuotteita.


CSE

CSE-sertifikaatti on monialainen kestävyyssertifikaatti yrityksille ja kestävästi suuntautuneille organisaatioille. CSE-merkintä on laatumerkki varmennetun kestävän yrityksen tuotteille. CSE-standardia tarkistetaan säännöllisesti, ja se kehittyy jatkuvasti. Tällä hetkellä CSE-standardi on saatavilla näillä teollisuudenaloilla: luomuruoka, luonnonkosmetiikka, luomulaatuiset pesuaineet ja puhdistusaineet, luonnontuotteet, kiertotalouden tuotteet (esim. kierrätetyt muovit), kauppa, palveluntuottajat ja pankit. CSE haluaa antaa kuluttajille erilaistumismahdollisuuden, jotta kokonaisvaltaisesti kestävän yrityksen tuotteet voidaan tunnistaa. CSE:hen kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristömaatalouden edistäminen, ilmastoneutraali tuotanto, eettinen rahoitus ja muut vähimmäisvaatimukset.

Valikoimassamme on CSE-sertifioituja Sonett tuotteita.


Demeter

Maailmanlaajuisen Demeterin tavoitteena on tarjota ihmisen ihoa mahdollisimman hyvin hoitavia tuotteita, mahdollisimman pienillä negatiivisilla ympäristövaikutuksilla. Demeter-tuotteiden raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman suurelta osin biodynaamisesti tuotettua tai luomua. Raaka-aineet jalostetaan tarkoin kriteerein, jotta raaka-aineen luontaiset ominaisuudet eivät kärsisi. Lisäksi Demeterin ohjeistuksessa käsitellään muun muassa tuotteen valmistuksessa syntyneen jäteveden käsittelyä ja pakkausten ympäristöystävällisyyttä.

Tavoitteena on käyttää prosesseja, jotka kunnioittavat luontaisia aineellisia ominaisuuksia, ja parantaa niitä. Tästä syystä suositaan rytmisen sekoituksen läpikäyneitä ainesosia (esim. valoa/pimeää, kuumaa/kylmää, auringonnousua/auringonlaskua). Niiden valmistuksen aikana on otettava huomioon suorat ympäristövaikutukset, kuten sähkömagneettisen kontaminaation esiintyminen, ja kielteiset vaikutukset on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.

Valikoimassamme on Demeter-sertifioituja Provida Organics luonnonkosmetiikkatuotteita.


EcoGarantie

Belgialainen luonnonkosmetiikkaa sertifioiva taho, joka keskittyy erityisesti luomutuotantoon, biohajoavuuteen ja myrkyttömyyteen. Keskiössä on ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Sosiaalinen kestävyys tulee ilmi muun muassa siinä, että tuotanto ei toimi ihmisoikeuksien vastaisesti ja sen on oikeudenmukainen kaikille osapuolille. Raaka-aineiden ja materiaalien tulee olla peräisin uusiutuvista lähteistä ja niiden täytyy olla mahdollisimman paljon luomutuotettuja sekä biohajoavia.

Valikoimassamme on EcoGarantie-sertifioituja Sonett tuotteita.


ICADA

Saksalainen luonnonkosmetiikkaa sertifioiva organisaatio, jonka sertifikaatin saamiseksi koko tuotannon on oltava tiukkojen kriteerien mukaisia. Kasviperäisten raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman suurilta osin peräisin sertifioiduista ja ympäristöystävällisistä lähteistä tai kontrolloidusta luomuviljelystä.

Valikoimassamme on ICADA-sertifioituja Provida Organics luonnonkosmetiikkatuotteita.


Nature Care Product

NCP säätelee sertifioitujen hoitotuotteiden vaatimuksia sekä kaikkia luonnollisiin raaka-aineisiin perustuvia muita tuotteita kuin elintarvikkeita. Hoitotuotteet määritellään tuotteiksi, joita käytetään yhteisten välineiden, kasvien, tekstiilien tai elintarvikkeiden puhdistamiseen, säilyttämiseen tai suojaamiseen. NCP-standardiin kuuluvat erityisesti pesuaineet ja puhdistusaineet, tekstiili- ja nahkatuotteet, torjunta-aineet ja lannoitteet. Tällaisilla hoitotuotteilla on aina jonkin verran vaikutusta ympäristöön joko valmistuksen, käytön tai hävittämisen kautta. NCP-standardissa asetetaan hoitotuotteiden ainesosia ja valmistusprosesseja koskevat vähimmäisvaatimukset ja varmistetaan näin luonnonmukainen tuote, joka toimii sopusoinnussa luonnon kanssa. Se perustuu EU:n asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja asetuksen (EY) N:o 889/2008 vaatimuksiin.

Valikoimassamme on Nature Care Product-sertifioituja Sonett tuotteita.


NCS (Natural Cosmetics Standard)

Natural Cosmetics Standard NCS säätelee sertifioidun luonnonkosmetiikan vaatimuksia. Luonnonkosmetiikkaa pidetään kosmeettisina valmisteina, joiden ainesosat ovat käsittelemättömiä ja/tai peräisin luonnollisista raaka-aineista. Jos ilmoitetut tuotteet varmennetaan onnistuneesti, NCS-merkintää voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. NCS Standard säätelee tuotteen ainesosien laatua, mutta ei itse tuotteen koostumusta. Sertifiointi ei ole sidottu minkään laitoksen jäsenyyteen, joten se on vaihtoehto valmistajille, jotka eivät halua olla missään organisaatiossa mukana ja haluavat vain luomuainesosansa sertifikaatiksi. NCS-standardi toimii perustana räätälöityjen luonnonkosmeettisten valmisteiden suunnittelulle. Se takaa ainesosien laadun luonnonkosmetiikan yleisesti pätevän määritelmän mukaisesti.

Valikoimassamme on NCS-standardin mukaisia Sonett tuotteita.


NATRUE

Natrue on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka muodostavat joukko johtavia luonnonkosmetiikkavalmistajia. NATRUE ei sertifioi yksittäisiä tuotteita, vaan sertifioinnin ehtona on, että 75 % koko tuotesarjan tuotteista täyttää sertifikaatin kriteerit. NATRUEN tavoitteena onkin kansainvälisen standardin luominen.

NATRUE-sertifioidut tuotteet koostuvat vain 100-prosenttisesti luonnollisista, luonnosta johdetuista ja luontoidenttisistä raaka-aineista. Kosmeettiset tuotteet voidaan sertifioida NATRUE-tunnuksella luonnonkosmetiikkana tai luomukosmetiikkana. Luomun sertifiointitaso edellyttää, että vähintään 95 prosenttia luonnollisista aineista tai niistä johdetuista luonnollisista aineista on peräisin sertifioidusta luomunmukaisesta maataloudesta. NATRUE-sertifioidun tuotteen luontaisena aineena pidetään vain kasvikunnasta peräisin olevaa vettä. Lisätty vesi ei edistä luonnollisen sisällön kokonaislaskentaa.

NATRUE ei sertifioi tuotteita itse. Kaikki tuotteet, jotka pyritään sertifioimaan NATRUE-tunnuksella, on käytävä läpi kolmannen osapuolen sertifiointiprosessi.

Valikoimassamme on NATRUE-sertifioituja Dr. Hauschka sekä Santaverde luonnonkosmetiikkatuotteita.


Leaping Bunny

Leaping Bunny-merkki takaa, että missään tuotekehityksen vaiheessa ei tehdä eläinkokeita. Tätä valvotaan säännöllisin, tiukoin ja riippumattomin kokein.

Valikoimassamme on Leaping Bunny-sertifioituja Santaverde luonnonkosmetiikkatuotteita.


Vegan

Vegan Societyn-logo takaa, ettei tuotteissa ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita.

Valikoimassamme on Vegan Society-sertifioituja Santaverde luonnonkosmetiikkatuotteita.

Uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet ensimmäisenä uutuuksista ja tarjouksista.
Loading...