Sonett - biohajoavia pesuaineita ja yhteiskunnallista vastuuta jo vuodesta 1977

Julkaistu 03.03.21

Tuotteiden taustalla halu säilyttää veden puhtaus

1960-luvulla luonnontieteilijä Johannes Schnorr havaitsi pisarakuvamenetelmän avulla pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden saastuttavan juomavettä. Tämä oli kannustin Sonett-yhtiön perustamiselle vuonna 1977, ja siten syntyi ajatus ympäristöystävällisestä pesusta modulaarisessa järjestelmässä. Schnorr tutki ja analysoi virtausliikkeitä. Hän halusi tutkia vettä ja ennen kaikkea juomavettä holistisesti. Tämä toteutettiin nk. pisarakuvamenetelmällä. Pisarakuva paljastaa oleellisen veden laadusta. Sonettin pesu- ja puhdistusaineiden valmistus sai tästä alkunsa. Kehittämänsä menetelmän ansiosta Johannes Schnorr kykeni osoittamaan, mikäli juomavesi sisälsi tensidejä. Pintajännitettä pienentävät aineet jätevesissä eivät hävinneet puhdistuslaitoksissa ja ne palautuivat luontoon vain osittain. Näitä jäämiä löytyi pohjavesistä, järvistä ja joista, missä ne muodostivat valtavia vaahtokerroksia suluissa ja padoissa. Vasta vuosia myöhemmin lainsäädännöllä määrättiin minimivaatimukset pesuaineiden hajoamiselle.

Pisarakuvien antaman tiedon perusteella Johannes Schnorr sai idean luoda sellainen innovatiivinen ja ympäristöystävällinen pesua tehostava aine, joka olisi nopeasti ja täysin luontoon hajoava. Samalla olisi tärkeää käyttää raaka-aineita valmistuksessa niin vähän kuin suinkin pesutulosta huonontamatta.


Sonett syntyi ajatuksesta kantaa vastuu puhtaasta vedestä kaiken elämän mahdollistajana. Vesi itsessään on pesemisen tärkein ja tehokkain aine. Kun pesuaineiden valmistuksessa käytetään nopeasti ja täydellisesti hajoavia raaka-aineita, kuten aitoja kasvipohjaisia saippuoita, sokeritensidejä ja kivennäisaineita, kuten soodaa ja silikaatteja, lisätään veden puhdistuskykyä. Samalla huolehditaan siitä, että pesuaine palautuu häiriöttä luonnonkiertoon. Sonett katsoo, että sen tehtävä on huolehtia siitä, että pesu- ja puhdistusaineet ovat tehokkaita ja samalla sopusoinnussa luonnon ja ennen muuta veden kanssa.

Mistä tahansa petrokemiallisesta raaka-aineesta pidättäytyminen, tietoisen geenitekniikan luopuminen käyttämättä entsyymejä vaan orgaanisista kasveista johdettuja öljyjä ja eteerisiä öljyjä, ovat edelleen tähän päivään mennessä sovellettuja ekologisia perusteita kestävälle pesulle ja puhdistukselle.

Sonettin valmistusprosesseissa hyödynnetään ns. elävöitettyä vettä. Vesitutkijat puhuvat nuoresta ja kypsästä vedestä. Nuori vesi on sitä, mikä sataa taivaalta ja virtaa maanpinnalla. Kypsä vesi on sitä mikä ensin suodattuu kaikkien kivi, mineraali ja bakteeriainesten läpi ja nousee vastaavasti erilaisten suodattavien kerrosten läpi. Sonett käyttää kaupungin vesijohtovettä, mutta johtaa veden 12 mineraalin läpi painovoimalla ja saa siten aikaan ”kypsää vettä”. Tämä vesi sekoitetaan tuotteisiin.


Vesi virtaa 12 ovaalinmuotoisen lasiastian läpi.

Oloid-sekoittimet tekevät kahdeksikon muotoista liikettä, jolloin eri aineiden luontaisesti ”törmätessä” toisiinsa kahdeksikon muotoisessa risteyskohdassa saadaan pitkään ja rauhallisesti sekoittamalla vesi-öljyseoksia ilman erillisiä koostumuksen säätelyaineita. Sekoittimessa käytetään hyväksi myös kitkaa, joka vähitellen lämmittää saippuaseosta. Näin säästetään energiaa, kun saippuaa ei tarvitse kuumentaa paljoa.

Oloid-sekoitin.

Biohajoavat ekologiset pesuaineet Sonettilla kiinnitetään raaka-aineiden valintaan suurta huomiota. Kaikki valmistusaineet ovat täysin hajoavia eikä niiden tiedetä aiheuttavan ammattikäytössä tunnettuja herkistymisiä (hajusteet ovat aitoja, eteerisiä öljyjä). Sonett-tuotteet eivät sisällä entsyymejä, petrokemiasta peräisin olevia tensidejä, synteettisiä hajusteita, väri- tai säilöntäaineita, kirkasteita eikä valkaisua lisääviä aktivaattoreita. Valmistusaineet ovat pääsääntöisesti biodynaamisesti tai luomuviljeltyjä. Käytetyistä öljyistä oliivi-, rapsi-, kookos- ja palmuöljy ovat 100%:sti ja kaikki aidot haihtuvat öljyt ovat 100%:sti peräisin luomutuotannosta. Sonett-nimi tulee ranskalaisesta ”savonette” -sanasta, joka tarkoittaa pientä saippuaa. Puhdas ja aito kasvisaippua on Sonett-pesuaineiden pääainesosa. Aito saippua on vanhin ja luonnollisin pesuaine.


Vastuullinen yritys


Sonett on edelläkävijä, paitsi tuotteidensa tehokkuuden ja taloudellisen käytön suhteen, myös yrityksen jäsentelemisessä sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Vajaakuntoiset aikuiset merkitsevät monien Sonett-tuottiden merkinnät Lehenhofissa kyläyhteisössä. Yhteistyö on hedelmällistä myös Lehenhofin asukkaille, sillä työ on sosiaalista ja terapeuttista ja takaa ansiotulon erityistä huolenpitoa tarvitseville henkilöille. Sonett on erittäin sitoutunut kestävään kehitykseen. Se on ollut aktiivisesti kehittämässä myös eläinkokeettomia tutkimusmenetelmiä ja huolehtinut raaka-aineiden hankintamaiden paikallisen kulttuurin edistämisestä, lapsityövoiman estämisestä ja naisten aseman parantamisesta. Sonett tuotteita ei koskaan ole testattu eläimillä. Sonett näkee työnsä tavoitteena, että ei vain haluta vähentää luonnon ja ennen kaikkea veden saastumista, vaan pidetään mieluummin vettä kaiken elämän olemuksena ja haluna kunnioittaa ja elvyttää sitä.

Lehenhofin kyläyhteisön tarroitustiimi työssään.

Sonettille yritys ei ole yksityisasia, vaan pikemminkin yhteistä hyvää. Tästä syystä Sonettin osakkeet siirrettiin 100%:sti vuonna 2014 voittoa tavoittelemattomaan säätiöön. Yhteistä hyvää rakentavan säätiön tehtävä on tukea veteen liittyvää tutkimusta, kehittää vaihtoehtoisia testausmenetelmiä käytettäväksi eläinkokeiden sijaan, kouluttaa tekijöitä muotovoimatutkimukseen ja edistää antroposofiaan pohjautuvia ekologisia, kulttuurisia ja taiteellisia aloitteita. Säätiöpohjainen omistus takaa sen, että Sonettia ei voi kaapata, myydä tai pilkkoa. Sonettin voitot on tarkoitettu tukemaan kolmea tavoitetta: Merkittävä osa jää yritykseen investoitavaksi, ja osa annetaan vuosittain Sonett-säätiön apurahana, mikä lisää säätiön omaisuutta. Loppuosa jaetaan henkilöstölle. Sonett-säätiö sijoittaa koko säätiöpääoman Sonett-liiketoimintaan saaden siten jatkuvaa korkotuottoa.

Tiesitkö, että puhdistus- ja pesuaineissa ei tarvitse asetusten mukaan kertoa kaikkia valmistusaineita eikä niiden pitoisuuksia? Sonett ilmoittaa kaikkien tuotteidensa ainesosaluettelossa kaikki tuotteen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja niiden suhteellisen sisällön tuotteessa. Tämä on erittäin poikkeuksellista, ja kertoo siitä, kuinka tärkeänä Sonett-yhtiö pitää läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassaan.

Sonett-tuotteet on valmistettu uusiutuvalla energialla ja tuotantoprosessi on täysin hiilineutraali. Sonett yrityksenä on lähes hiilineutraali. Osana Stop ilmastomuutosta -sertifikaattia Sonett on määrittänyt tuotannon, pakkaamisen, virrankulutuksen, kuljetuksen ja lämmönkulutuksen aiheuttamat CO2-päästöt vuosittain vuodesta 2011. Sellaiset päästöt, joita ei pystytä omin toimin vähentämään, Sonett kompensoi syntyvän päästötasapainon ostamalla CO2-ekvivalentteja (päästövähennysyksiköitä) hankkeista, jotka täyttävät WWF Gold -standarin vaatimukset. Tällä tavoin voidaan varmistaa päästövähennysten toteutuminen luotettavasti.

Lue lisää Sonettista: Sappisaippua ja muut ympäristöystävälliset pesuaine suosikkini, Siivoussunnuntai: lempeyttä ja puhtautta kodille & Vaatehuoltovinkkejä ja luonnolliset pyykinpesuaineet Sonettilta.